Ogólne informacje
Chlorek benzoilu
Kwas mrówkowy 85%
Kwas octowy 50%, 80%
Mrówczan sodu
Mrówczan wapnia
Nadtlenek wodoru techniczny 30%, 35%, 60%
Nadtlenek wodoru 30%, 35%
Węglan sodu
Woda zdemineralizowana
 
 

Tę grupę produktów oferowanych przez naszą Spółkę stanowią  substancje stosowane jako surowce lub środki pomocnicze w przemyśle włókienniczym, garbarskim, papierniczym, chemicznym, przy produkcji zapraw klejowych.

W zależności od stopnia czystości substancje te stosować można również w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, czy przetwórstwie płodów rolnych.


Wykaz produktów:

 • chlorek sodu techniczny
 • chlorek benzoilu
 • kwas mrówkowy
 • kwas octowy
 • wodorowęglan amonu
 • wodorowęglan sodu
 • mrówczan sodu
 • mrówczan wapnia
 • nadtlenek wodoru
 • węglan sodu
 • woda zdemineralizowana
 • wodorotlenek sodu (soda kaustyczna)

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.