Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

Nazwa chemicznanadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Nr CAS[814-45-9]
Wzór cząsteczkowyC11H14O3
Wzór strukturalnynadbenzoesan tertbutylu.jpg
Masa cząsteczkowa194,2kg/kmol
OpakowanieKanistry
Temperatura przechowywania+10°C min. +30°C max.
Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)~60°C
Wygląd zewnętrznyPrzejrzysty, żółtawy płyn


REACH pre-registration number: 05-2114635748-36-0000