Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

NazwaNOVIPER PM 50
Nazwa chemicznanadtlenek Bis(4-metylobenzoilu) pasta 50% w oleju silikonowym
Nr CAS[895-85-2]
Wzór cząsteczkowyC16H14O4
Wzór strukturalny
PMBP.jpg
Masa cząsteczkowa280,3kg/kmol
OpakowaniePlastikowe kubły
Temperatura przechowywania+5°C min. +30°C max.
Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)~90°C
Wygląd zewnętrznyBiała lub biaława pasta


REACH pre-registration number: 05-2114618755-42-0000