Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

 

 

  
Nazwa NOVIPER HC
Nazwa chemicznaTert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
Nr CAS[34443-12-4]
Wzór cząsteczkowy(CH3)3COO2C5H10C2H5
Wzór strukturalny-
Masa cząsteczkowa246,3 kg/kmol
OpakowanieKanistry
Temperatura przechowywania+10°C min. +25°C max.
Wygląd zewnętrznyPrzejrzysty płyn

 

REACH pre-registration number: 05-2114635764-42-0000