Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

 

 Nazwa NOVIPER DH 45
Nazwa chemiczna2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan, 45–55% pasty
Nr CAS[78-63-7]
Wzór cząsteczkowy(CH3)3CO2]2[C(CH3)2CH2]2
Wzór strukturalny
Masa cząsteczkowa290,4 kg/kmol
OpakowaniePlastikowe Wiader
Temperatura przechowywania5 +30°C
Wygląd zewnętrznyBiała pasta

 

 

REACH pre-registration number: 05-2114635751-49-0000