Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

Nazwa chemicznanadtlenek benzoilu 50% pasta
Nr CAS[94-36-0]
Wzór cząsteczkowyC14H10O4
Wzór strukturalny75.jpg
Masa cząsteczkowa242,2kg/kmol
OpakowaniePlastikowe kubły
Temperatura przechowywania+30°C max.
Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)>50°C
Wygląd zewnętrznyBiała lub biaława pasta


Specifikacja
- pobierz plik (28.2 KB)


REACH pre-registration number: 05-2114129796-38-0000