Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

NazwaNOVIPER DB 50
Nazwa chemiczna

Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) pasta 50% w oleju silikonowym

Nr CAS[133-14-2]
Wzór cząsteczkowyC14H8O4Cl4
Wzór strukturalny
DCLBP.jpg
Masa cząsteczkowa380,0kg/kmol
OpakowaniePlastikowe kubły
Temperatura przechowywania+5°C min. +30°C max.
Temperatura samoprzyspieszającego się rozkładu (TSR)>60°C
Wygląd zewnętrznyBiała lub biaława pasta


Specifikacja
- pobierz plik (27.2 KB)


REACH pre-registration number: 05-2114635753-45-0000