Ogólne informacje
Nadtlenek benzoilu 75%
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
Nadtlenek benzoilu 50% pasta
Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) 50% pasta
Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu), pasta 50%
Nadbenzoesan tert-butylu
Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan
2,5-Dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan
W trakcie opracowywania
 
 

NOVICHEM produkuje nadtlenki organiczne od prawie 20 lat, a zatem posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji tych substancji i postępowania z nimi. Ta grupa jest ciągle rozwijana i obecnie jesteśmy w stanie dostarczać już cały szereg wysokiej jakości produktów.

Przez lata rozbudowywaliśmy i modernizowaliśmy nasz zakład produkcyjny, tak aby polepszyć jakość i zapewnić jej niezmiennie wysoki poziom dla takiej ilości produktów, jakiej zażąda klient.

Wszystkie oferowane przez nas produkty wytwarzane są w naszym własnym zakładzie w Polsce, co czyni z nas wyjątkowego producenta nadtlenków w Europie. Z tego faktu wynika konieczność przestrzegania wszystkich wymogów europejskich związanych z jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym.

Średnie rozmiary naszego przedsiębiorstwa umożliwiają nam elastyczne reagowanie na określone potrzeby i na stale zmieniającą się sytuację na rynku.

Wykaz produktów:
 • Nadtlenek benzoilu 75%
 • Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu
 • Nadtlenek benzoilu 50% z ftalanem dicykloheksylu i krzemionką
 • Nadtlenek benzoilu 30% z ftalanem dicykloheksylu i kredą
 • Nadtlenek benzoilu pasta 50%
 • Nadtlenek Bis(2,4-dichlorobenzoilu) pasta 50%
 • Nadtlenek Bis(4-metylobenzoilu) pasta 50%
 • Nadbenzoesan tert-butylu
 • Nadbenzoesan tert-butylu 75% z węglowodorami alifatycznymi
W trakcie opracowywania:
 • 2,5-dimetylo-2,5-di(tert-butylonadtleno)heksan, 45–55% pasty
 • Tert-butylonadtleno-2-etyloheksylo-węglan

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.