NOTA PRAWNA
 
 


 

Celem niniejszej strony internetowej jest zaprezentować NOVICHEM oraz produkty wytwarzane przez NOVICHEM.

Korzystanie i dostęp do strony internetowej NOVICHEM podlegają warunkom podanym poniżej.


W razie braku zgody na te warunki nie należy korzystać ze strony internetowej.


NOVICHEM nie ma obowiązku aktualizacji zawartości strony.


NOVICHEM nie przedstawia żadnych oświadczeń i nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do poprawności, rzetelności i kompletności treści.
Jeśli przedstawione są rady lub zalecenia, nie powinny one być rozumiane jako wiążące.


Użytkownicy uzyskują dostęp do strony na własne ryzyko. Treść niniejszej strony internetowej udostępniania jest w takim stanie, jak widać, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej.

NOVICHEM może zmieniać niniejsze warunki lub całkowicie usunąć stronę z Internetu w dowolnym czasie, a wszelkie tego rodzaju zmiany uznawane będą za wiążące niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie.


Wszelkie znaki towarowe, logotypy, ilustracje i obrazy, jakie mogą być zamieszczone na stronie, są chronione prawem autorskim. Z tego powodu niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie, zmienianie i alternatywne wykorzystanie ww. elementów.

Tworzenie odsyłaczy do strony NOVICHEM wymaga zawsze uprzedniej zgody NOVICHEM.


Treści opublikowane na stronach odsyłających do strony internetowej NOVICHEM nie reprezentują przedsiębiorstwa.